CONTACT

Wenst u onze gezondheidsprojecten te steunen? Uw hulp is meer dan welkom…

  1. In 2019 verlenen we met prioriteit humanitaire hulp aan Donga Mantung Kameroen via gezondheidszorg.
  2. In 2018 bouwde Educate Me – Cameroon het Holy Innocents House of behandelkamers voor kinderen met handicap in A.R.C.H. Francescana Dibanda Mutengene ZW. We werken deze bouw af en doneren de eerste inrichting in 2019.

Ons project wordt ondersteund door vzw Kontinenten waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Kontinenten vzw bezorgt voor giften vanaf 40,00 euro per kalenderjaar 2019, in maart 2020 een fiscaal attest.
Rekeningnummer BE21 0000 7186 7603 – BIC BPOTBEB1 of BE66 7380 3734 7143 – BIC KREDBEBB                                                                                                                                                                 met vermelding ‘gift aan Kontinenten vzw: Educate Me – Cameroon’ met uw naam en voornaam en rijksregisternummer zoals vermeld op de identiteitskaart meedelen a.u.b.,                             dit voor het correct opmaken van het fiscaal attest.

Wenst u onze onderwijsprojecten te steunen?

  1. Oprichten van de hogeschool in Saint Therese Catholic Comprehensive College Sabongari NW.
  2. Oprichten hogeschool in Bishop Jules Peeters Memorial High School Bokwaongo Buea ZW.
  3. Inrichten van Saint Therese Catholic Comprehensive College & Vocational Training Center Sabongari NW
  4. Inrichten van Saint Rita’s Technical High School in Nkambe NW.
  5. CamePads of betaalbaar, herbruikbaar maandverband empowert meisjes en doorbreekt taboes.

LzG vzw bezorgt voor giften vanaf 40,00 euro per kalenderjaar 2019, in maart 2020 een fiscaal attest.
Rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 met vermelding ‘gift aan LzG: Educate Me – Cameroon’

Wenst u ons te steunen met een legaat, duo-legaat?

U kan zich wenden tot een notaris voor bijkomende informatie en advies.

Europese privacywetgeving (GDPR)

Om in regel te zijn met de Europese privacywetgeving (GDPR) melden wij u hierbij dat, als u bij donatie op de lijst staat voor een van onze projecten via Kontinenten vzw of LzG vzw, wij mogelijk beschikken over volgende informatie over u: (voornaam,) familienaam, adres en rijksregister- of ondernemingsnummer.
U kunt op eender welk moment vragen om uit onze lijst te worden verwijderd. Deze lijst wordt enkel gebruikt voor het verzenden van fiscale attesten. Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.
We danken u voor het vertrouwen.

Heb je een vraag of opmerking?

Marijke De Vos
Waregem
marijke_devos72@hotmail.com
056 606791

Doorheen de jaren hebben vele mensen een rol hebben gespeeld in de verschillende projecten.
Bedankt aan iedereen die ons in de voorbije jaren reeds heeft gesteund.