CONTACT

Wenst u onze gezondheidsprojecten te steunen?  Uw hulp is meer dan welkom…

  1. In 2019 & 2020 verlenen we met prioriteit humanitaire hulp aan Donga Mantung Kameroen via gezondheidszorg.
  2. De in 2018 gebouwde behandelkamers voor kinderen met handicap in A.R.C.H. Francescana Dibanda Mutengene kreeg steun voor de eerste inrichting in 2019.

Ons project wordt ondersteund door vzw Kontinenten waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Kontinenten vzw bezorgt voor giften vanaf 40,00 euro per kalenderjaar 2020, in maart 2021 een fiscaal attest.
Rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 – BIC KREDBEBB met vermelding ‘gift aan Kontinenten vzw: Educate Me – Cameroon’ met uw naam en voornaam.

Wenst u onze onderwijsprojecten te steunen?

  1. Ondersteunen van het opbouwen, bestendigen en netwerken van hoger onderwijs.
  2. Oprichten van de hogeschool in Saint Therese Catholic Comprehensive College Sabongari NW.
  3. CamePads of betaalbaar, herbruikbaar maandverband empowert meisjes en doorbreekt taboes.

LzG vzw bezorgt zo mogelijk, voor giften vanaf 40,00 euro per kalenderjaar 2020, in maart 2021 een fiscaal attest.
Rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 met vermelding ‘gift aan LzG: Educate Me – Cameroon’.

Europese privacywetgeving (GDPR)

Om in regel te zijn met de Europese privacywetgeving (GDPR) melden wij u hierbij dat, als u bij donatie op de lijst staat voor een van onze projecten via Kontinenten vzw of LzG vzw, wij mogelijk beschikken over volgende informatie over u: (voornaam,) familienaam, adres en rijksregister- of ondernemingsnummer.
U kunt op eender welk moment vragen om uit onze lijst te worden verwijderd. Deze lijst wordt enkel gebruikt voor het verzenden van fiscale attesten. Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.
We danken u voor het vertrouwen.

Heb je een vraag of opmerking?

Marijke De Vos
Waregem
marijke_devos72@hotmail.com
056 606791

Doorheen de jaren hebben vele mensen een rol hebben gespeeld in de verschillende projecten.
Bedankt aan iedereen die ons in de voorbije jaren reeds heeft gesteund.