Project o.l.v. Ta Nformi Prof Njilah Isaac Konfor

2017

Fuh Community Challenge Nursery School, for Academic Excellence

Fuh Nursery School in Fuh Donga Mantung NW Kameroen vond sponsors voor de bouw van 2 kleuterklasjes met sanitair, regenopvangwater en kantoortje in 2017 ! Er werd gretig doorgewerkt. Het project werd afgewerkt met omheining, schilder- en waterwerken in januari 2018.

 Projecten o.l.v. ICM sisters

2017

project voor migranten en vluchtelingen, in het bijzonder de minderjarigen.

Na bezoek aan ICM zusters in Sicilia in 2017 werd alles op alles gezet om hun te helpen in hun onmogelijke missie: voldoende dekens te verzamelen voor de mensen die onder bruggen slapen in de winter, voldoende kledij te sturen voor de mensen die zonder gave en goed aanspoelen, voldoende verzorgingsmaterieel (zeep, shampoo, tandenborstel & -pasta, handdoeken e.a.) ter beschikking te stellen voor de aangespoelden die naar ‘t ZH gaan zonder iets, en de minderjarigen zinvolle tijdsbesteding te geven die hun integratie zou bevorderen.

Een tuinbouwproject werd opgezet door privé sponsoren. Srs of St Therese of Child Jesus of Buea doneerden hun beamer voor taal- en integratieles.

 Projecten o.l.v. Shey Kpulika Isaac

2017

Jerfon- Meluv // Kumbo

Drinkwater voor 500 kinderen van peutertuin, kleuter- en lagere school werd gerealiseerd met de bouw van een diepe waterput in Jerfon- Meluv in de regio Kumbo. Nadien werd de waterafbakening van de waterbron aangepakt en werden drinkpunten voor mensen en vee voorgoed van elkaar gescheiden. Het project werd afgewerkt met inheemse bomenaanplant.

Het graanmolen project van en voor 52 personen met handicap in de levensgemeenschap van Meluv wordt behartigd als piloot project voor inkomsten ter zelf bedruipende financiering in scholen e.a. initiatieven die interesse betonen.

AFONI ACOHOF FFS // Tatum

Shey Isaac Kpulika is directeur van de school.

De samenwerking werd gestart met advies voor ‘t water probleem bij AFONI ACOHOF Family Farm School te Tatum.
En werd uitgebreid met versterking van de creatieve klas met aankoop van 2 pedaal naaimachines.

 Projecten o.l.v. Peter Yovngeh

2017 - 2019

Chickenfarm & domestic animal & herbal garden & tree nursery

In Tatum wordt de kippenkwekerij van Peter Yovngeh uitgebreid tot een heuse ranch. Naast de kippenkwekerij wordt een rijke practicum tuin aangelegd met geneeskrachtige kruiden en een boomkwekerij. Peter Yovngeh is directeur IFER te SARICO.

Toegepast in scholen en gezondheidsinstellingen zorgt de opbrengst voor extra inkomen en de voeding wordt verbeterd. Jongeren leren kippen en geiten houden.

Viskwekerij met plantentuin en konijnenkwekerij

In Nkambe krijgt het initiatief van Peter een vervolg in 2019: naast de nieuwe vissenkweekvijvers worden de oevers gebruikt voor beplanting o.a. voor zonnebloempitten en aardbeien. En het centrum wordt gebruikt voor publieke recreatie.

Daarnaast leren jongeren ook konijnen kweken.